Τυπικό χρονοδιάγραμμα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΒΗΜΑ 1ο

Συλλογή πληροφοριών

Η αρχική μας προσέγγιση βασίζεται σε μία γενική ανάλυση του έργου και τις πληροφορίες που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην ιστοσελίδα σας. Υποθέτοντας ότι υπάρχει ήδη μία προεργασία εκ μέρους του πελάτη και ο ίδιος κατέχει το απαραίτητο υλικό, αυτή η διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από 1-2 ημέρες.
ΒΗΜΑ 2ο

Εγκατάσταση του Διαχειριστικού

Αναλόγως με τη φύση του έργου και τις ανάγκες σας, θα σας προτείνουμε τη χρήση του αντιστοιχου διαχειριστικού συστήματος της ιστοσελίδας σας. Το κάθε σύστημα έχει τις δικές του δυνατότητες και για το λόγο αυτό η σωστή αρχική επιλογή μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή πολλών μελλοντικών ζητημάτων σε σχέση με τη διαχείριση αλλά και τη λειτουργικότητα της υπό κατασκευής ιστοσελίδας.
ΒΗΜΑ 3ο

Σχεδιασμός Προτύπου

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πελάτης έχει ήδη μία εικόνα σχετική με την εμφάνιση πυ επιθυμεί να έχει η μελλοντική του ιστοσελίδα. Εμείς μπορούμε να προτείνουμε και δικές μας λύσεις ή τροποποιήσεις/βελτιώσεις επάνω στο προσχέδιο που πιθανόν μας παρέχετε. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται στενή συνεργασία σε αυτή τη φάση του σχεδιασμού προκειμένου να επιτύχουμε το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Στόχος μας δεν είναι μόνον να ικανοποιησουμε τον πελάτη και να σχεδιάσουμε κάτι καθ υπόδειξή του. Το ρεαλιστικό ζητούμενο είναι αυτό που θα δημιουργήσουμε να έχει και την ανάλογη εμπορική αξία στο χώρο για να μπορέσει να "σταθεί" επάξια έναντι του ανταγωνισμού και να τον ξεπεράσει.
ΒΗΜΑ 4ο

Επεξεργασία και προσθήκη Περιεχομένου

Εφόσον το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας απαιτεί επεξεργασία (κείμενα, φωτογραφίες κτλ), αυτή θα έχει ήδη ξεκινησει κατά το 3ο βήμα και στη φάση αυτή το υλικό θα είναι έτοιμο. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία προσθήκης του περιεχομένου στην ιστοσελίδα, διαμορφώνοντας αρχικά το κεντρικό μενού και τα υπομενού. Στη συνέχεια ανεβάζουμε αρχεία media και κείμενα στον διακομιστή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες αναλόγως βεβαίως του όγκου του περιεχεομένου.
ΒΗΜΑ 5ο

Κατασκευή λειτουργιών

Οτιδήποτε δεν είναι απλό κείμενο ή φωογραφία με τη μορφή στατικού άρθρου, αποκαλείται λειτουργια και χρεαιάζεται ξεχωριστή επεξεργασία ή κατά περίπτωση κατασκευή. Διάφορα εφέ εμφάνισης, φόρμες επικοινωνίας, δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα σας, κοινωνικές εφαρμογές κτλ είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Αναλόγως της φύσης της ιστοσελίδας σας οι λειτουργίες μπορεί να είναι από ελάχιστες έως καθόλου, μέχρι και το 90% του συνολικού όγκου στην ιστοσελίδα σας.
ΒΗΜΑ 6ο

Προγραμματιστικός έλεγχος

Όταν ολοκληρωθεί τυπικά η ιστοσελίδα όσον αφορά στο σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τις λειτουργιες τις, ξεκινάει η διαδικασία ελέγχου των προγραμματιστικών λειτουργιών. Κατ' αρχήν οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε δοκιμαστικη διεύθυνση διακομιστή προτού η ιστοσελίδα "ανεβεί" στην κανονική της διεύθυνση URL (το όνομά σας .gr). Στη φάση αυτή ελέγχονται όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί σύνδεσμοι (links), οι δυνατότητες επικοινωνίας και η λειτουργικότητα των προγραμματιστικών εφαρμογών. Αναλόγως του πλήθους των λειτουργιών που μπορεί να ενσωματώνει η ιστοσελίδα σας, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες έως και αρκετες ημέρες.
ΒΗΜΑ 7ο

Παράδοση και εκπαίδευση

Στο τελικό στάδιο, κρατάμε ένα αρχείο ασφαλείας (Backup) και σας παραδίδουμε το έργο ολοκληρωμένο. Εφόσον το επιθυμείτε η ιστοσελίδα σας μπορεί να φιλοξενηθεί σε δικούς μας διακομιστές δωρεάν για τους πρώτους έξι μήνες στο βασικό μας πακέτο. Στις εργασίες που ακολουθούν μπορεί να περιλαμβάνονται η μεταφορά DNS στο νέο διακομιστή, η δήλωση της νέας σας σελίδες στις μηχανές αναζήτησης καθώς και κάποιες πρόσθετες εργασίες SEO. Μετά την αλλαγή του διακομιστή, είναι απαραίτητο να κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο για πιθανούς "τυφλούς" συνδέσμους (broken links). Μετά και από αυτό, η ιστοσελίδα σας είναι έτοιμη, συγχαρητήρια!